DIR 006 Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta informacyjna

DIR 006

Wydanie  zezwolenia  na  zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Wydanie 001
z dnia 20.01.2020r.

 I Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych .
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegofDIR 006
 III Wymagane załączniki:
1.Protokół z narady koordynacyjnej Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
lub kserokopia kompletu uzgodnień,
2.Plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 z proponowaną lokalizacją   urządzenia,
3. Wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego przez które przebiegać będzie urządzenie,
4. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy Inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej
z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na konto Urzędu Miasta Chełm: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Chełm, numer: 93 1240 2223 1111 00003576 9596
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Departament Inwestycji i Rozwoju
Wydział Inwestycji i Dróg
ul. Lubelska 65, pokój 19a
tel. (082) 565-45-07
22-100 Chełm

 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak