USC 016 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

USC 016

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Wydanie 001
z dnia 11.06.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)   
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz 1257 z późn. zm,)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz 1044)
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie zaświadczenia  fUSC 016-1
 III Wymagane załączniki:
potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy BANK PEKAO S.A. I/O Chełm nr konta 931240 2223 1111 0000 3576 9596
 IV Dokumenty do wglądu:
dokument tożsamości
 V Opłaty:
17 zł opłaty skarbowej
VI Termin załatwienia sprawy:
w terminie 7 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
ul. Pocztowa 50, pok. 13, tel. (+48 82) 565 35 33
 VIII Tryb odwoławczy:
7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia  do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Zwolnienia z opłaty w sytuacjach określonych w ustawie o opłacie skarbowej.