USC 018 Wnioski o wpisanie, skreślenie i udostępnienie z rejestru wyborców

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

USC 018

Wnioski o wpisanie, skreślenie i udostępnienie z rejestru wyborców

Wydanie 001
z dnia 11.06.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r., Nr 158, poz. 941)
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców  fUSC 018-1 fUSC 018-2

- wniosek o skreślenie z rejestru wyborców  fUSC 018-3
- wniosek o udostępnienie rejestru wyborców  fUSC 018-4

 III Wymagane załączniki:
potwierdzające pobyt stały wnioskodawcy
 IV Dokumenty do wglądu:
ważny dokument tożsamości
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
3 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
ul. Pocztowa 50, pok. 14, tel.(+48 82) 564 02 82
 VIII Tryb odwoławczy:
do Sądu Rejonowego w Chełmie
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Na decyzję nie uwzględniającą wniosku wyborca może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm do Sądu Rejonowego w Chełmie