Uwaga ogłoszono tekst jednolity:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892)
- Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)