DF 010 Opłata targowa - obowiązek podatkowy

  Urz¦d Miasta Che-m
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 010

Opłata targowa - obowiązek podatkowy Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1445 z późniejszymi zmianami),  
- Uchwała Nr XIII/129/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej , ustalenia wysokości dziennych stawek  opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3629).
 II Wymagane wnioski:
Brak
 III Wymagane załączniki:
Brak
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami, są wszelkie miejsca, w których  prowadzona jest sprzedaż.       
Opłatę targową pobiera inkasent bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.