DF 011 Opłata skarbowa - obowiązek podatkowy

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 011

Opłata skarbowa - obowiązek podatkowy Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2018 r. poz.800 z późn. zmianami).
 II Wymagane wnioski:
Brak
 III Wymagane załączniki:
Brak
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:

Opłacie skarbowej podlegają:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii.