DGNAB-GK 003 Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-GK 003

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie
zgłaszanych prac geodezyjnych
Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (Dz. U. 2014r., poz. 917 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
zgłoszenie pracy geodezyjnej  fDGNAB-GK 003-1
 III Wymagane załączniki:
brak
 IV Dokumenty do wglądu:
zaświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
 V Opłaty:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
VI Termin załatwienia sprawy:
W terminie 10 dni roboczych organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa -
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Niepodległości 1, pok. 6 lub 15

22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Opłaty można dokonać w banku przy Placu Niepodległości 1 lub w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.