DGNAB-GK 005 Wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

  DGNAB-GK 005

Wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów Wydanie 001
z dnia 31.01.2018r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (Dz. U. 2014r., poz. 917 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. z 2019r. poz. 393)
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków m. Chełm  fDGNAB-GK 005-1

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków m. Chełm  fDGNAB-GK 005-2

 III Wymagane załączniki:
brak
 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 0r. poz. 1629 z późn. zm.)
VI Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa -
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Niepodległości 1 pokój 20
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Opłaty można dokonać w banku przy Placu Niepodległości 1 lub w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.