DGNAB-GK 006 Udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych ze zbioru danych Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-GK 006

Udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych ze zbioru danych Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (Dz. U. 2014r., poz. 917 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

 - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (P) fDGNAB-GK 006-1
- Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB (P1)
fDGNAB-GK 006-2
- Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (P2)  fDGNAB-GK 006-3
- Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (P4)
fDGNAB-GK 006-4

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P)  fDGNAB-GK 006-5

 III Wymagane załączniki:
tytuł własności lub dokument potwierdzający interes prawny w pozyskaniu wyrysu
 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
VI Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa -
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Niepodległości 1 pokój 18
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Opłaty można dokonać w banku przy Placu Niepodległości 1 lub w formie bezgotówkowej na
rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.