DGNAB-GK 007 Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów Miasta Chełm

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

  DGNAB-GK 007

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów
Miasta Chełm
Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z  2019r. poz. 393)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm fDGNAB-GK 007-1
 III Wymagane załączniki:
dokumenty uzasadniające konieczność wprowadzenia zmiany
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych do wprowadzenia zmiany dokumentów
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa -
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Niepodległości 1 pokój 20
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
14 dni od daty wydania decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego          
i Kartograficznego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak