DGNAB-GK 008 Wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-GK 008

Wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. Poz. 393).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm fDGNAB-GK 008-1
 III Wymagane załączniki:
dokumenty uzasadniające konieczność wydania decyzji
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych do wydania decyzji z zakresu ewidencji gruntów dokumentów
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa -
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Niepodległości 1 pokój 20
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
14 dni od daty wydania decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak