DGNAB-GK 002 Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

  DGNAB-GK 002

Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej Wydanie 001
z dnia 29.05.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 725)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowanej sieci / przyłącza fDGNAB-GK 002-1
 III Wymagane załączniki:
Dokumentacja projektowanej sieci / przyłącza w 3 egzemplarzach (dwa egzemplarze do zwrotu po uzgodnieniu), warunki przyłączenia do projektowanej sieci, upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

VI Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa -
Wydział Geodezji i Kartografii
Pl. Niepodległości 1, pokój 142
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Opłaty można dokonać w banku przy Placu Niepodległości 1 lub w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

fDGNAB-GK 002-2 Terminarz narad koordynacyjnych