Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

GKM 001

Udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych
z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Wydanie 007
z dnia 25.05.2018r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (Dz. U. 2014r., poz. 917 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

- Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P) fGKM 001-1

- Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej  (P3) fGKM 001-2
- Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG  (P6) fGKM 001-3
- Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów  (P8) fGKM 001-4

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P)  fGKM 001-5

 III Wymagane załączniki:
brak
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
VI Termin załatwienia sprawy:
w dniu złożenia wniosku
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie

Pl. Niepodległości 1, pok. 6 lub 15
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Opłaty można dokonać w banku przy Placu Niepodległości 1 lub w formie  bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/ Chełm nr  93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

Prawo miejscowe

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Konsultacje społeczne