Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

GKM 004

Rozgraniczenie nieruchomości Wydanie 003
z dnia 10.02.2011r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. Nr 45, poz. 453)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z poźń. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek właściciela (współwłaścicieli), użytkownika wieczystego (współużytkowników wieczystych) o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego pdf fGKM 004-1
 III Wymagane załączniki:
- szkic lub fragment mapy ze wskazaniem spornych granic,
- wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków /wypis z rejestru gruntów i budynków/,
- tytuł własności na przedmiotową nieruchomość
 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
termin wydania decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu nieruchomości uzależniony jest od terminu przedłożenia przez geodetę upoważnionego do prowadzenia czynności terenowoprawnych rozgraniczenia, dokumentacji obowiązującej w tym zakresie do organu
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego
ul. Lubelska 65 pokój 41
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak

 

Prawo miejscowe

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Konsultacje społeczne