DGNAB-N 002 Nieodpłatne przyznanie prawa własności działki gruntu, użytkowanej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-N 002

Nieodpłatne przyznanie prawa własności działki gruntu,
użytkowanej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu
Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019r. poz. 299 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o nieodpłatne przyznanie prawa własności działki gruntu w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
- dla osób, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu fDGNAB-N 002-1
- dla zstępnych osób uprawnionych                                 fDGNAB-N 002-2
 III Wymagane załączniki:
oświadczenie o władaniu przedmiotową działką gruntu      fDGNAB-N 002-3
 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach – organ zawiadamia o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa
Wydział Nieruchomości
ul. Lubelska 65 pokój 37

22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji do Wojewody Lubelskiego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
W szczególnych przypadkach dokumenty i dowody potwierdzające faktyczne władanie nieruchomością (decyzja podatkowa / oświadczenia świadków / inne).