Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

GKM 009

Przeniesienie prawa własności /prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości / na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe
Wydanie 006
z dnia 12.07.2014r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012, poz. 749 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o przeniesienie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe pdf fGKM 009-1
 III Wymagane załączniki:
- wykaz nieruchomości pdf fGKM 009-2
- odpisy z ksiąg wieczystych
- operat szacunkowy
 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
opłaty notarialne ponosi wnioskodawca
VI Termin załatwienia sprawy:
Sprawy z tego zakresu mają charakter cywilnoprawny. Do przeniesienia prawa własności  dochodzi w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Nie mają zastosowania terminy załatwiania sprawy określone w kpa.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego
ul. Lubelska 65 pokój 37

22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Zawarcie umowy następuje po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Prawo miejscowe

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Konsultacje społeczne