DGNAB-N 007 Nabycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm lub Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-N 007

Nabycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm lub Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym
Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXIV/337/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania przez Miasto Chełm oraz zbywania, zamiany i obciążania niektórych nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełma
- Uchwała Nr XXVI/371/2001 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 14 lutego 2001r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania przez Miasto Chełm oraz zbywania, zamiany i obciążania niektórych nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełma (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 35, poz. 564a)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 późn. zm.).
- Zarządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 II Wymagane wnioski:
wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym fDGNAB-N 007-1

 III Wymagane załączniki:
tytuł własności (wypis z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej) nieruchomości własnej
 IV Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty
 V Opłaty:
opłaty notarialne ponosi wnioskodawca
VI Termin załatwienia sprawy:
Sprawy z tego zakresu mają charakter cywilnoprawny. Do nabycia dochodzi w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Nie mają zastosowania terminy załatwiania sprawy określone w kpa.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa
Wydział Nieruchomości
ul. Lubelska 65 pokój 37

22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak