DSO-K 021 Wyrejestrowanie pojazdu

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 021

Wyrejestrowanie pojazdu Wydanie 001
z dnia 13.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późń. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

FDSO-K 013-1.pdf
 III Wymagane załączniki:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- zaświadczenie o demontażu pojazdu,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),

- tablice(ę) rejestracyjne,

- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą,

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
Za wydanie:
- wydanie decyzji – 10 zł.
Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.
VI Termin załatwienia sprawy:
Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 1A
22-100 Chełm
tel.: 82 565 31 81
 VIII Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej wyrejestrowanie pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.

IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Brak