DSO-K 028 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 028

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydanie 001
z dnia 23.04.2013r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1137),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z późniejszymi zmianami).
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu FDSO-K 028-1.pdf
 III Wymagane załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
Uiszcza się opłatę za:
- wycofanie pojazdu z ruchu na okres 2-ch miesięcy - 80zł,
- wycofanie pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu,
- opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,
2) 2 zł – od 13 do 24 miesiąca,
3) 0,25zł – od 25 do 48 miesiąca.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/CHEŁM Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.
VI Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 1A
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Brak