DSO-K 010 Zezwolenie na wykonywanie przewozów osób na linii regularnej obejmującej Chełm oraz powiat sąsiadujący

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 010

 Zezwolenie na wykonywanie przewozów osób na linii regularnej obejmującej Miasto Chełm oraz Powiat Chełmski
Wydanie 001
z dnia 23.10.2019r.
 I Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 58 późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób na linii regularnej na terenie miasta Chełm i powiatu sąsiadującego fDSO-K 010-1
 III Wymagane załączniki:
- kopia licencji,
-
proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
-
schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
-
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządcami,
-
zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
-
taryfę i cennik z zasadami zmian stawek,
-
wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
-
określenie czasu na jaki zezwolenie ma być wydane (maksymalnie do 5 lat)
 IV Dokumenty do wglądu:
oryginały wszystkich wymaganych kopii
 V Opłaty:

       I. obszar Miasta Chełm:
       do 1 roku – 250 zł
       do 2 lat – 300 zł
       do 3 lat – 350 zł
       do 4 lat – 450 zł
       do 5 lat – 550 zł
       
       II. Obszar Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego
       do 1 roku – 350zł
       do 2 lat – 400 zł
       do 3 lat – 450 zł
       do 4 lat – 550 zł
       do 5 lat – 600 zł
  

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Departament Finansów Bank PEKAO S.A.    I o/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej – art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

VI Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia udziela się lub odmawia wydania w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Komunikacji w Departamencie Spraw Obywatelskich
ul. Lubelska 63
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak