OŚ 009 Opiniowanie likwidacji funduszu zakładu górniczego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 009

 Opiniowanie likwidacji funduszu zakładu górniczego Wydanie 004
z dnia 28.02.2012r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. Nr 163, poz. 981);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
 II Wymagane wnioski:
 pdf fOS 009-1
 III Wymagane załączniki:
Wniosek Urzędu Nadzoru Górniczego
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciiągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2, tel.(082) 565-59-47
 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak