OŚ 012 Wydawanie kart wędkarskich

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 012

 Wydawanie kart wędkarskich Wydanie 005 z dnia 20.01.2011r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.);
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie karty wędkarskiej pdf fOS 012-1
 III Wymagane załączniki:
1. Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie
2.
Aktualna fotografia
3.
Dowód zapłaty należnej opłaty za wydanie karty.
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
10,00 zł (słownie dziesięć złotych) wpłata na konto Urzędu Miasta Chełm:
Bank PEKAO S.A. I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 za wydanie karty wędkarskiej
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
pokój nr 2 (II piętro) przy ul. Strażackiej 2,

tel.(082) 5655947

 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak