OŚ 019 Zatwierdzanie projektów prac geologicznych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 019

 Zatwierdzanie projektów prac geologicznych Wydanie 004
z dnia 28.02.2012r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o zatwierdzenie projektu pdf fOS 019-1

- zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych zgodnie z art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

 III Wymagane załączniki:
- projekt prac geologicznych opracowany przez uprawnioną osobę
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
10 zł opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miasta Chełm:
Bank PEKAO S.A. I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 (dot. OŚ 019-1)
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2,
tel.(082) 5655947
 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak