OŚ 032 Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 032

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej
za agresywną
Wydanie 004
z dnia 22.01.2013r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne(Dz. U. Nr 77, poz. 687);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną pdf fOS 032-1
 III Wymagane załączniki:
1. zaświadczenie potwierdzające, rasę psa wydane przez Związek Kynologiczny, bądź dokument równorzędny,
2. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) płatne na konto Urzędu Miasta Chełm:
Bank PEKAO S.A. I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strażacka 2, tel. (82) 565 59 47
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak