OŚ 033 Zezwolenie na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 033

 Zezwolenie na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydanie 004
z dnia 22.01.2013r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie charta, mieszańca charta pdf fOS 033-1
 III Wymagane załączniki:
- zaświadczenie potwierdzające, że pies jest chartem lub mieszańcem,
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) płatne na konto Urzędu Miasta Chełm :
Bank PEKAO S.A. I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strażacka 2 tel. (82) 565 59 47
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak