OŚ 035 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 035

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów
Wydanie 004 z dnia 20.01.2011r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów zgody z art. 28 ust 4 ustawy o odpadach pdf fOS 035-1
 III Wymagane załącznik
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem na którym magazynowane będą odpady
IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
wpłata na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO SA I O/Chełm
93 1240 2223 1111 0000 3576 9596  w wysokości 616 zł
VI Termin załatwienia sprawy:
do 1-go miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2, tel. (082) 565-59-47
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełma w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak