OŚ 039 Dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 039

 Dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Wydanie 006
z dnia 02.07.2012r.
 I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) ,
4. Uchwała Nr XXI/185/08 Rady Miasta Chełm z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chełma  na lata 2008 – 2032.
5. Zarządzenie Nr 119/2011 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i unieszkodliwianie lub transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z późn. zm.
 II Wymagane wnioski:

1. Wniosek o przyznawanie dofinansowania na usuwanie, transport i unieszkodliwianie* lub transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest,    pochodzących z budynków mieszkalnych* i gospodarczych* osób fizycznych pdf fOŚ 039-1

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest pdf fOŚ 039-2

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

pdf fOŚ 039-3

 III Wymagane załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 2 do regulaminu), (dotyczy osób ubiegających się o transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest).
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3 do regulaminu), (dotyczy osób ubiegających się o usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest).
3. Oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej).
4. Kserokopia zgłoszenia w Urzędzie Miasta Chełm w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub w przypadku robót budowlanych polegających na zmianie lub wymianie elementów konstrukcji dachu, prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę.
5. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.

 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/2011 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i unieszkodliwianie lub transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z późn. zm. 
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2, tel. (082) 565-59-47
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak