OŚ 040 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 040

 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wydanie 002
z dnia 05.12.2011r.
 I Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);
- Uchwała Nr LV/493/10 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- Zarządzenie Nr 70/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

- Zarządzenie Nr 300/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 9 listopada 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 II Wymagane wnioski:

- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) bezpośrednio pdf fOS 040-1
- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy  pdf fOS 040-2
- oświadczenie składających wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pdf fOS 040-3

- zobowiązanie  pdf fOS 040-4

 III Wymagane załączniki:
zgodnie z wnioskiem
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
ul. Strażacka 2

tel. (082) 565-59-47

 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:
ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście.