OŚ 043 Zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Chełm działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 043

Zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Chełm działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wydanie 002
z dnia 01.02.2013r.
 I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:

Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pdf fOS 043-1

 III Wymagane załączniki:

Udokumentowanie gotowości odbioru odpadów stałych lub nieczystości ciekłych.

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:

Wpłata na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO SA I O/Chełm

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 w wysokości 107,00 zł.

VI Termin załatwienia sprawy:
do 1-go miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2, tel. (82) 565-59-47

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak