OŚ 046 Wpis lub wykreślenie zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 046

Wpis lub wykreślenie zwierząt gatunków
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
 
Wydanie 001
z dnia 07.06.2013r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1220, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi wraz z aneksami.
 II Wymagane wnioski:

- Wniosek o wpis do rejestru zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi pdf fOŚ 046-1
- Wniosek o zmianę danych w rejestrze lub wykreślenie z rejestru zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi pdf fOŚ 046-2

 III Wymagane załączniki:

- kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
- za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych)
- za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany zawartych danych w rejestrze lub wykreślenie zwierząt z rejestru – 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych)
- za złożenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych)
Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Chełm: Bank Polska Kasa Opieki SA    I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
.
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Strażacka 2
tel. (082) 565 59 47
 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy wpisu do rejestru.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak