OŚ 050 Zaświadczenie stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzją określającą zadania gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 050

Zaświadczenie stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzją określającą zadania gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych

Wydanie 001 z dnia 07.07.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie zaświadczenia pdf fOS 050-1
 III Wymagane załączniki:
Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia – 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych).
Opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta Chełm:
Bank PEKAO S.A. I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu siedmiu dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Strażacka 2, tel. 82 564 31 86
 VIII Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje zażalenie od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Nie dotyczy
 X Uwagi:
brak