OŚ 052 Udzielenie dotacji celowej za zlikwidowanie lokalnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i podłączenie obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

OŚ 052

Udzielenie dotacji celowej za zlikwidowanie lokalnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i podłączenie obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej Wydanie 002 z dnia 18.05.2018r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXXVI/438/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z 2018 r. poz. 1344)
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o przyznanie dotacji pdf  fOS 052-1
- oświadczenie o poniesionych wydatkach pdf  fOS 052-2
- oświadczenie o zakończeniu modernizacji pdf  fOS 052-3

 III Wymagane załączniki:
- kserokopia protokołu odbioru technicznego końcowego przyłącza kanalizacyjnego sporządzona przez MPGK Sp. z o. o. w Chełmie,
- kserokopia umowy z MPGK Sp. z o. o. w Chełmie na odbiór ścieków,
- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej).
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 2 (II piętro)
ul. Strażacka 2, tel. 82 565 59 47
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Przy zgłaszaniu wniosku o przyznanie dotacji wymagane jest wystąpienie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.