DES 004 Wniosek o zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 004

Wniosek o zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki
Wydanie 001
z dnia 14.05.2020r.

 I Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 32 ust. 6 i 39 ust.4  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 (z późn. zm.)

 II Wymagane wnioski:

WNIOSEK w sprawie dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej fDES 004-1 fDES 004-1

 III Wymagane załączniki:
  1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
  3. Aktualne zaświadczenie z ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki
    w tym ośrodku bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
  4. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki.
  5. Oświadczenie o powierzeniu dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej innemu podmiotowi ( jeśli dotyczy).
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm

Departament Edukacji i Sportu

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
nie dotyczy
 X Uwagi:
brak