O 004 Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego przez Miasto Chełm

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

O 004

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego
przez Miasto Chełm
Wydanie 005
z dnia 25.05.2018r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1257 z późn. zm).
 II Wymagane wnioski:

fO 004-1 wniosek o skierowanie dziecka do szkoły zapewniającej kształcenie specjalne

 III Wymagane załączniki:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
Skierowanie do szkoły zapewniającej formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku z urzędu doręcza się szkole lub placówce, w której zamierza się kształcić dziecko.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Oświaty
ul. Lubelska 65, pokój 42
22-100 Chełm
tel. (082) 565 49 35
 VIII Tryb odwoławczy:
nie przysługuje
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
Dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Chełm, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców zapewnia się odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.