DES 007 Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 007

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce

Wydanie 001
z dnia 05.06.2019r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz.1457 ze zm.).
- Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół prowadzonych prze Miasto Chełm stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXIX/324/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28.06.2017.r
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce  fDES 007-1  
 III Wymagane załączniki:
- zaświadczenie o braku nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w semestrze za który ma być przyznane stypendium,
- dokumenty potwierdzające np: zaangażowanie się w pracę na rzecz szkoły lub środowiska, jest laureatem konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  fDES 007-2 
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Edukacji i Sportu
ul. Lubelska 65, pokój 41a
tel. (082) 565 45 07
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
nie podlega
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
brak