DES 008 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego*

 

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 008

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego*

Wydanie 001
z dnia 05.08.2019r.

 I Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz.1457 z późn. zm.).
2. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28.06.2018r.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn zm.).
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* w roku szkolnym …. fDES 008-1
 III Wymagane załączniki:
- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,
- zgoda na przekazywanie stypendium/zasiłku szkolnego na rachunek bankowy  fDES 008-2,
- zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza uczeń, jeżeli pobiera naukę poza miejscem zamieszkania.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Edukacji i Sportu
ul. Lubelska 65, pokój 41a
tel. (082) 565 45 07
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
brak