DES 009 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 009

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wydanie 001
z dnia 05.08.2019r.

 I Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn zm.).
 II Wymagane wnioski:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika fDES 009-1
 III Wymagane załączniki:
-- Kopie dokumentów potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
- Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy.
- Kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
- Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
- Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu.
- Kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika.
- Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: https://www.uokik.gov.pl/polskie_akty_prawne_w_zakresie_pomocy_publicznej.php
- Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie                              o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
miesiąc
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Edukacji i Sportu
ul. Lubelska 65, pokój 41a
tel. (082) 565 45 07
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
brak