DES 003 Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DES 003

Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego
Wydanie 001
z dnia 27.11.2019r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 127 ust.13 -15   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, (z późn. zm.)
- Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, specjalnym, w szkole integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii
II Wymagane wnioski:
Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego fDES 003-1 fDES 003-1
 III Wymagane załączniki:
 Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Edukacji i Sportu
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
nie dotyczy
IX Opłata za odwołanie:
nie dotyczy
 X Uwagi:
1. Dzieci/uczniowie kierowani są do przedszkola/szkoły/ośrodka zgodnie z wiekiem, ukończonym etapem kształcenia oraz typem niepełnosprawności.
2. W przypadku wniosku o skierowanie do przedszkola/szkoły/ośrodka, zgodnie art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, znajdującego się poza terenem Miasta Chełm , Prezydent Miasta Chełm występuje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/starosty, będących organem prowadzącym dla przedszkola/szkoły/ośrodka, o wydanie skierowania.
3. W przypadku, gdy dziecko/uczeń zamieszkuje poza terenem Miasta Chełm, a w danej gminie/powiecie nie ma odpowiedniego przedszkola/szkoły/ośrodka, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego/starosta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Chełm o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka/ucznia dołączając wniosek rodziców (opiekuna prawnego) o skierowanie do wybranego przedszkola/szkoły/ośrodka wraz z  kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.