S 011 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

S 011

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wydanie 003
z dnia 17.12.2015r.

 I Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

- Uchwała Nr LV/493/10 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 4 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- Zarządzenie Nr 70/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

- Zarzązenie nr 300/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

- Zarządzenie Nr 355/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 II Wymagane wnioski:

- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) bezpośrednio pdf  fS 011-1
- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy  fS 011-2

- oświadczenie skłądane wrtaz z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy, skłądany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta ("grupę inicjatywną") bezpośrednio   fS 011-3

- zobowiązanie składane wraz z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składany Miastu Chełm przez mieszkańców miasta („grupę inicjatywną”) za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy  fS 011-4

 III Wymagane załączniki:
zgodnie z wnioskiem
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
30 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Chełm
Wydział Spraw Społecznych

ul. Obłońska 20

tel. (082) 565-27-00

 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:

- działalności charytatywnej,

- pomocy i organizacji wolontariatu,

- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (dot. świetlic środowiskowych).