DSO-SSZ 004 Rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 004

 Rezygnacja z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z pózn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
- wniosek o rezygnacji z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   fSSZ 004-1
 III Wymagane załączniki:
- oryginał(y) zezwolenia(ń)
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki  nie później niż w ciągu miesiąca.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20, pokój 6
tel. (082) 565 – 31 – 06

 VIII Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełma w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:

opłata skarbowa:

brak

 X Uwagi:
brak