DSO-SSZ 007 Prowadzenie wykazu dziennych opiekunów (wpis/wykreślenie/zmiana danych)

 

 herb chelma przezroczysty Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 007

Prowadzenie wykazu dziennych opiekunów
(wpis/wykreślenie/zmiana danych)

  Wydanie 002
z dnia 28.07.2019r.

 I Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020r.,
poz.326 z późn. zm.);
 II Wymagane wnioski:
Wnioski dotyczące dziennych opiekunów:
– o wpis do wykazu,
– zmianę wpisu w wykazie,
– wykreślenie z wykazu
należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno –
Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/ po założeniu konta na Platformie Informacyjno – Usługowej Emp@tia.
Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).
 III Wymagane załączniki
brak
 IV Dokumenty do wglądu:

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku organ prowadzący rejestr może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności.

 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
7 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20
tel. (082) 564 – 31 – 92
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Procedurę wpisu do wykazu dziennych opiekunów zawiera karta informacyjna DSO - SSZ 006