DSO-SSZ 010 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-SSZ 010

 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. poz. 1263 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
- Rozporządzenie z dnia 18 października 2011r. Ministra Sportu i Turystyki  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449),
- Ustawa z dnia  07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r.  poz. 210 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz 1044  z późn. zm.).

 II Wymagane wnioski:

- wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń
  kultury fizycznej fDSO-SSZ 010-1
- wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń
  kultury fizycznej  fDSO-SSZ 010-2

- wniosek o wypis z ewidencji   fDSO-SSZ 010-3
- wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  fDSO-SSZ 010-4
- wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/stowarzyszeń kultury fizycznej  fDSO-SSZ 010-5

 III Wymagane załączniki:

- zgodnie z wnioskiem

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji o wpisie, zmianach w ewidencji i wykreśleniu -10 zł
- za wypis z ewidencji UKS lub SKF - 5 zł
- za wydanie zaświadczenia - 17 zł
VI Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku i wymaganych załączników
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Obłońska 20, pokój 4
tel. (082) 564 – 31 – 92
 VIII Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak