S 005 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

S 005

 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych Wydanie 010
z dnia 22.05.2018r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463  z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
- Rozporządzenie z dnia 18 października 2011r. Ministra Sportu i Turystyki  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)
- Ustawa z dnia  07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz 1827 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń
  kultury fizycznej  fS 005-1
- wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń
  kultury fizycznej  fS 005-2
- wniosek o wypis z ewidencji   fS 005-3

- wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  fS 005-4
- wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/stowarzyszeń kultury fizycznej  fS 005-5

 III Wymagane załączniki:

- zgodnie z wnioskiem

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji o wpisie, zmianach w ewidencji i wykreśleniu -10 zł
- za wypis z ewidencji UKS lub SKF - 5 zł
- za wydanie zaświadczenia - 17 zł
VI Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku i wymaganych załączników
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych
ul. Obłońska 20
tel. (082) 565 – 27 – 00
 VIII Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak