Loading
http://serwer1337615.home.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://serwer1337615.home.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://serwer1337615.home.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://serwer1337615.home.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://serwer1337615.home.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://serwer1337615.home.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://serwer1337615.home.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Odpady Komunalne

plakat ss2020

Fundacja „Nasza Ziemia” oraz Urząd Miasta Chełm wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapraszają do współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska w ramach kampanii “Sprzątanie Świata 2020”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2020 roku pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”

Zorganizowane grupy, które chcą wziąć udział w akcji powinny do dnia 18 września 2020 roku zgłosić się do Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm, ul. Mickiewicza 32A (tel. 82 565 26 20, e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Anonsując swój udział należy wskazać opiekuna grupy, ilość osób biorących udział w kampanii, termin i teren sprzątania oraz miejsce złożenia odpadów.

Miasto Chełm deklaruje pomoc w sprzątaniu w formie zabezpieczenia worków i rękawic do zbierania odpadów, po które należy się zgłaszać w dniach 14 do 18 września 2020 roku w siedzibie GOK ul. Mickiewicza 32A w Chełmie. Worki z zebranymi odpadami nieodpłatnie odbierze MPGK sp. z o. o. w Chełmie.

Ogólnomiejskie sprzątanie zaplanowaliśmy na piątek 18 września. Natomiast w sobotę 19 września zachęcamy, aby każdy indywidualnie, z najbliższą rodziną, w gronie przyjaciół lub z sąsiadami posprzątał, przede wszystkim z plastiku, swoją okolicę: trasę rowerową, skwerek przed blokiem lub ulubiony park. Przypominamy tworzywa sztuczne (butelki PET, folie - torebki, rękawiczki) wrzucamy do pojemnika żółtego.

W ramach akcji przewidzieliśmy również dwa konkursy: dla szkół podstawowych (regulamin) oraz zarządców wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych (regulamin).

 

WRZEŚNIOWY wywóz odpadów wielkogabarytowych!

Przypominamy, że w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi zbiórka wielkogabarytów z terenu miasta odbywa się raz na kwartał.

Najbliższy termin wywozu odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach 1-10 września 2020 roku.

Odpady należy wystawić do godziny 7:00 w dniu wywozu, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą wystawiać te odpady przy posesjach w dniach wynikających z "Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych (...) z zabudowy jednorodzinnej".

Natomiast terminy i miejsca zbiórek odpadów dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej umieszczone są w "Harmonogramie wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej)".

Ponadto zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w ramach jednorazowej akcji sprzątania miasta we wrześniu, mogą zgłaszać miejsca gromadzenia odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio pod numery telefonów: 82 565 60 05 lub 82 565 26 20.

Często mieszkańcy zapominają o tym i wystawiają w innych terminach. Informujemy, że podrzucanie odpadów wielkogabarytowych w innym terminie jest wykroczeniem. W trosce o estetykę miasta apelujemy do mieszkańców, o niewyrzucanie pod śmietniki odpadów, lecz przywozili legalnie do PSZOK, do którego w każdym czasie można oddać bezpłatnie każdą ilość odpadów.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych. Będą to zatem przedmioty, które ze względu na swoje rozmiary i wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci. Są to:

- meble
- materace
- dywany
- wózki dziecięce
- suszarki na pranie
- deski do prasowania
- rowery
- duże zabawki

Odpadem wielkogabarytowym nie są:

- zużyte, stare sprzęty elektryczne, RTV/AGD
- odpady pobudowlane
- odpady poremontowe
- zużyte opony

Inne odpady problemowe mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-a, ze wskazanych miejsc te odpady nie będą odebrane.

OGŁOSZENIE!!!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie z uwagi na trwające prace drogowe na całej długości ulicy Rejowieckiej informuje, iż od mieszkańców ulic:

 • Rejowiecka (obie strony)

 • Miernicza

 • Krucza

 • Miła

 • Żołnierska

 • Wierzbowa

 • Przejazdowa

 • Bociania

 • Żabia

 • Wodna

od lipca br. do odwołania, posegregowane odpady komunalne odbierane będą wyłącznie w odpowiednio oznakowanych workach. Spółka będzie zaopatrywała mieszkańców w worki na odpady na dotychczasowych zasadach tj. na 3 frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło.

Dodatkowe informacje można uzyskaćw Zakładzie Oczyszczania Miasta pod numerem tel.: 82 565 60 05.

W związku z zaistniałą sytuacją, Spółka prosi o wyrozumiałość.

 

 ULOTKA INFORMACYJNA - JAK SEGREGOWAC ODPADY

Ulotka - jak segregować odpady

 


Szanowni mieszkańcy! Przypominamy Wam  o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób nieselektywny , powinni niezwłocznie złożyć nowe deklaracje obligujące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2b.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Ci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracje na segregację odpadów, powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/162/19 z dnia 29.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6950)

W celu prawidłowego segregowania odpadów, każdy właściciel i zarządca nieruchomości otrzyma ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej przewoźnika MPGK Sp. z o.o. w Chełmie oraz UM Chełm.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Chełmie, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Miasto zobowiązane będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

 

Informacja w sprawie wydawania pojemników na SZKŁO mieszkańcom miasta Chełm.


Od dnia 21 maja 2020 r. (czwartek) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie wznawia wydawanie pojemników na szkło mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej.

Przypominamy, że spółka wyposaża nieodpłatnie (w ramach ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) włascicieli nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej w estetyczne pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów frakcji szklanej.

Pojemniki można odbierać przy bramie wjazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin 5. Odbioru może dokonać każdy własciciel nieruchomości Chełma, który złożył deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, po okazaniu dokumentu tożsamości. Podstawę przekazania będzie stanowić umowa użyczenia.
MPGK sp. z o.o. zaprasza po odbiór pojemników w godzinach pracy PSZOK, tj. w dni powszednie 7-16 oraz w sobotę 7-14.

MPGK Sp. z o.o. jeszcze raz podkreśla, że pojemników wystarczy dla wszystkich uprawnionych mieszkańców. Pojemniki będą wydawane sukcesywnie do czasu rozdysponowania całej puli 4100 sztuk. Jednocześnie Spółka przypomina, że do czasu odbioru pojemnika nadal należy gromadzić szkło w dostarczanych przez Spółkę zielonych workach.

 

 

DO POBRANIA: obowiązuje od 1 stycznia 2020r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2020 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram wywozu odpadów ze wspólnot i spółdzielni

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2020 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - od 1 stycznia 2020r

Wykaz nieruchomości zamieszkałychZAŁĄCZNIK NR 1 do deklaracji

Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnychZAŁĄCZNIK NR 2 do deklaracji

Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalneZAŁĄCZNIK NR 3 do deklaracji

edeklaracjaDeklaracja w formie elektronicznej na platformie LIBOI

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

Uchwała nr XXVII/243/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

Szczegółowy sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXVII/244/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Chełm ul. Lubelska 65, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32A lub złożyć w formie elektronicznej korzystając z formularza udostępnionego na platformie LIBOI.edeklaracja Musi ona być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA CHEŁM:

Na podstawie uchwały XXI/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od dnia 1 lutego 2020 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Chełm:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez miasto Chełm od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 29 listopada 2019r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w części 10% należnej opłaty.

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:

OBOWIĄZUJĄCE OD 01 KWIETNIA 2020 ROKU

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za:

worek:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł,

pojemnik:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 5,50 zł,

3) o pojemności 140 l - w wysokości 6,50 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 11,50 zł,

5) o pojemności 360 l - w wysokości 17,50 zł,

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,00 zł,

7) o pojemności 1500 l - w wysokości 73,00 zł,

8) o pojemności 2,2 m³ - w wysokości 108,00 zł,

9) o pojemności 2,5 m³ - w wysokości 122,00 zł,

10) o pojemności 5 m³ - w wysokości 245,00 zł,

11) o pojemności 7 m³ - w wysokości 343,00 zł.

 

Obowiązujące do 31 marca 2020 roku

worek/pojemnik:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 9,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,

4) o pojemności 140 l – w wysokości 11,00 zł,

5) o pojemności 240 l – w wysokości 19,00 zł,

6) o pojemności 360 l – w wysokości 28,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 54,00 zł,

8) o pojemności 1500 l – w wysokości 73,00 zł,

9) o pojemności 2,2 m³ – w wysokości 108,00 zł,

10) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 122,00 zł,

11) o pojemności 5 m³ – w wysokości 245,00 zł,

12) o pojemności 7 m³ – w wysokości 343,00 zł.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Miasto zobowiązane będzie naliczyć podwyższoną stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

- dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stawka podwyższona wynosi 43,60zł od jednego mieszkańca,

- dla nieruchomości niezamieszkałych stawka podwyższona wynosi trzykrotność stawki podstawowej.

 

Kontakt w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi:

Kierownik: Elżbieta Fornal

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm
ul. Mickiewicza 32A

tel. (82) 565 26 20
tel. (82) 565 26 08
Dział wymiaru: tel. (82) 564 36 95

 Logo mis odpady

 

 

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm uprzejmie przypomina, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019. poz. 2010 z późn.zm.) nakłada obowiązek sporządzenia i przekazania Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 31 stycznia niżej wymienionych sprawozdań:

 1. półroczne sprawozdanie za II półrocze 2019 roku, przedstawiane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art.9n ustawy). Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Prezydentowi Miasta sprawozdanie zerowe.

 2. roczne sprawozdanie za rok 2019, przedstawiane przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 9na ustawy),

 3. roczne sprawozdanie za rok 2019, przedstawiane przez podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 9nb ustawy),

 4. kwartalne sprawozdanie za IV kwartał 2019 roku, przedstawiane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o ustawy),

 

Wymieniona wyżej ustawa przewiduje zastosowanie kar pieniężnych za:

 1. przekazanie nierzetelnego sprawozdanie - w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania - od 500 zł do 5000 zł;

 2. przekazanie po terminie sprawozdania - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

TERMIN WNOSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez wezwania- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Bank PEKAO S.A. I O/Chełm:

05 1240 2223 1111 0010 5009 8337.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Od 1 sierpnia 2016 r. Miasto Chełm nie zawiera nowych umów na dzierżawę pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Podmioty, które chcą dzierżawić pojemniki powinny zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57.

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się w terminach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości.

3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałuch odbywa się w terminach zawczasu ustalonych albo na indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów zgodnie z limitami ustalonymi z podmiotem odbierającym odpady.

4. Przypominamy o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb komunalnych.

 

Uchwały OBOWIĄZUJĄCE dotyczące gospodarki odpadami:

1. Uchwała Nr XVI/131/19 z 30 października 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 5912)

2. Uchwała nr XXVII/243/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm (Dz.U. Woj. Lub. z 2020r. poz. 3051)

3. Uchwała Nr XVI/132/19 z 30 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 5913)

4. Uchwała nr XXVII/244/20 Rady Miasta Chełm z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 3052)

5. Uchwała Nr XX/168/19 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 206)

6. Uchwała Nr XXIII/205/20 z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1458)

7. Uchwała nr XIII/138/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 3631)

8. Uchwała nr XIII/139/15 Rada Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 3632)

9. Uchwała Nr XVIII/161/19 z 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6949)

10. Uchwała Nr XVIII/162/19 z 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokościopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicielanieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Woj. Lub. z 2019 r, poz. 6950)

11. Uchwała Nr XX/169/19 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz.U. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 207)

12. Uchwała Nr XXV/282/12 Rady Miasta Chełm z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.U. Woj. Lub z 2013 r. poz 141)

 

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami (obowiązujące do 31 grudnia 2019 r.)

 

SPRAWOZDANIA

KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013

 

Rejestry i wykazy

 

Podmioty odbierające i gospodarujące odpadami komunalnymi z terenu miasta Chełm:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-100 Chełm
ul. Wołyńska 57
tel.
82 563 14 61

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
22-100 Chełm
ul. Bieławin 5a
tel. 82 565 60 05 oraz 565 44 93

Godziny otwarcia:

 od poniedziałku  do piątku      7.00 - 16.00
 sobota      7.00 - 14.00

 

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych
22-100 Srebrzyszcze

ul. Dorohuska 70
tel. 82 563 14 61 do 63 wew. 401

 

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack