Urząd Stanu Cywilnego

 

 

 

 Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

Kierownik:
Mirosław Grzywna
tel. 82 564-04-93, 565-22-23 wew. 199
 Zastępca Kierownika:

tel. 82 564-05-33, 565-22-23 wew. 213

Zastępca Kierownika:

Grzegorz Woliński

tel. 82 564-02-82, 565-22-23 wew. 198

 

Urząd Stanu Cywilnego

rejestracja urodzeń i zgonów

tel. (82) 564-05-21

wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

tel. (82) 565-22-56

przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny

tel. (82) 564-05-33, (82) 564-02-82

zgłaszanie zamiaru zawarcia małżeństwa

tel. (82) 564-04-93, (82) 564-05-33, (82) 564-02-82

wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego

tel. (82) 564-05-33, (82) 564-02-82

administracyjna zmiana imienia i nazwiska

tel. (82) 565-22-56, (82) 564-04-93,

 

 

Godziny przyjęć interesantów w USC:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-14.00

Rejestracja zgonów na podstawie karty zgonu odbywa się ponadto w soboty od godz. 7:30 do 15:30

Nr konta

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm

Międzynarodowy nr konta:

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN:

PL 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz wchodzącego w jego skład Biura Ewidencji Ludności należą w szczególności:
    • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów
    • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego
    • prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
    • przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
    • prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk
    • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych
    • wydawanie dowodów osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

RODZAJ SPRAWY ZAŁATWIANEJ W USC

POBIERZ WNIOSEK

PROCEDURA

USC 001 Odpis aktu stanu cywilnego

POBIERZ

[zobacz]

USC 002 Zaświadczenie o stanie cywilnym

 

[zobacz]

USC 003 Zawarcie związku małżeńskiego

 

[zobacz]

USC 004 Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

[zobacz]

USC 005 Zgłoszenie zgonu

 

[zobacz]

USC 006 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

POBIERZ

[zobacz]

USC 007 Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

[zobacz]

USC 008 Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

POBIERZ  [zobacz]

USC 009 Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

POBIERZ

[zobacz]

USC 010 Zmiana imienia lub nazwiska

POBIERZ

[zobacz]

USC 011 Sprawy meldunkowe

 

[zobacz]

USC 012 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

 

[zobacz]

USC 013 Wydawanie dowodów osobistych

 

[zobacz]

USC 014 Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

 

[zobacz]

USC 015 Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych

 zobacz kartę

 

USC 016 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

zobacz kartę

 

USC 017 Spisy wyborców

zobacz kartę

 

USC 018 Rejestr wyborców

zobacz kartę