Uwaga ogłoszono tekst jednolity:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn.zm)
- Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn.zm)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.zm)
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)