DAGI-N 013 Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DAGI-N 013

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Wydanie 001
z dnia 31.07.2021r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 Lipca 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1368)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o ustalenie numeru porządkowego fDGNAB-N 013-1
 III Wymagane załączniki:

kopia mapy zasadniczej, na której uwidoczniono budynek będący przedmiotem wniosku

 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji
Wydział Nieruchomości
ul. Lubelska 65 pokój 36
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
brak