DGNAB-N 004 Sprzedaż lokali użytkowych / garaży na rzecz najemców

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-N 004

Sprzedaż lokali użytkowych / garaży na rzecz najemców Wydanie 001
z dnia 31.01.2014r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
- Uchwała z dnia 30 października 2007r. Nr XIV/109/07 Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność Miasta Chełm (Dz.Urz. Województwa Lubelskiego z 28 grudnia 2007r. Nr 109, poz. 3425)
- Uchwała z dnia 23 września 2009r. Nr XXXIX/358/09 Rady Miasta Chełm zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność Miasta Chełm (Dz.Urz. Województwa Lubelskiego z 1 grudnia 2009r. poz. 2790)
- Uchwała z dnia 14 grudnia 2011r. Nr XIII/144/11 Rady Miasta Chełm zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność Miasta Chełm (Dz.Urz. Województwa Lubelskiego z 20 lutego 2012r. poz. 998)
- Uchwała z dnia 14 maja 2013r. Nr XXX/349/13 Rady Miasta Chełm zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność Miasta Chełm (Dz.Urz. Województwa Lubelskiego z 6 czerwca 2013r. poz. 2864)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wykup lokalu użytkowego / garażu fDGNAB-N 004-1
 III Wymagane załączniki:
umowa najmu lokalu użytkowego - kserokopia
 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
opłaty notarialne ponosi wnioskodawca
VI Termin załatwienia sprawy:
Sprawy z tego zakresu mają charakter cywilnoprawny. Do sprzedaży lokalu użytkowego dochodzi w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Nie mają zastosowania terminy załatwiania sprawy określone w kpa.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa
Wydział Nieruchomości
ul. Lubelska 65 pokój 37
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Przy sprzedaży lokali użytkowych / garaży Skarbu Państwa umowa zawierana jest po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego.