DGNAB-N 006 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-N 006

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców
Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości fDGNAB-N 006-1
 III Wymagane załączniki:
- kopia decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu (lub aktu notarialnego)
- odpis prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku (w przypadku, gdy o zwrot nieruchomości ubiegają się spadkobiercy poprzednich właścicieli)
 IV Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach – organ zawiadamia o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa
Wydział Nieruchomości
ul. Lubelska 65 pokój 37
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości przysługuje do Wojewody Lubelskiego (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Wnioskodawcy zwracają zwaloryzowaną kwotę wypłaconego odszkodowania, zwiększoną lub zmniejszoną wskutek działań podjętych na nieruchomości po jej wywłaszczeniu.