DGNAB-N 008 Nabycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm lub Skarbu Państwa w drodze przetargu

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-N 008

Nabycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm lub Skarbu Państwa w drodze przetargu
Wydanie 001
z dnia 31.01.2019r.

 I Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490)
- Uchwała Nr XXIV/337/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 6 grudnia 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania przez Miasto Chełm oraz zbywania, zamiany i obciążania niektórych nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełma
- Uchwała Nr XXVI/371/2001 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 14 lutego 2001r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania przez Miasto Chełm oraz zbywania, zamiany i obciążania niektórych nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełma (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 35, poz. 564a)
- Zarządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 II Wymagane wnioski:
- brak wymaganego wniosku w przypadku chęci nabycia nieruchomości w przetargu ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Chełm
- wniosek o przygotowanie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm (Skarbu Państwa) do zbycia w trybie przetargowym
fDGNAB-N 008-1
 III Wymagane załączniki:
egzemplarz mapy z naniesioną lokalizacją gruntu
 IV Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty (dot. uczestników przetargu)
 V Opłaty:
brak
VI Termin załatwienia sprawy:
- minimum 3 miesiące od wszczęcia procedury sprzedaży
- termin zawarcia umowy notarialnej po przeprowadzonym przetargu – do 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa
Wydział Nieruchomości
ul. Lubelska 65 pokój 37

22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszenia o przetargach podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze tut. Urzędu przy ul. Lubelskiej 65 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie stronie internetowej http://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=54 w zakładce: ogłoszenia/nieruchomości/ ogłoszenia od 2013r.
Informacje o wywieszeniu wykazów nieruchomości publikowane są w prasie lokalnej.
Wyciągi z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości o cenie wywoławczej powyżej równowartości 10 000 euro publikowane są w prasie lokalnej co najmniej 30 dni przed przetargiem, a w przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, wyciągi z ogłoszeń publikowane są w prasie codziennej ogólnokrajowej co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.